joi, 22 mai 2014

Constructii speciale - amenzi

Impozitarea construcțiilor speciale poate genera motive nesfârșite de amenzi care nu pot fi contestate.

EXEMPLE

Să analizăm câteva exemple.

  1. Stația PECO reprezintă o investiție unitară. Se face un deviz general care cuprinde toate construcțiile aferente stației (atât clădiri cât și construcții speciale: platformă betonată, copertină, conducte alimentare cu apă și canalizare/fosă septică, separatoare de grăsimi, cuve rezervoare); 
  2. Fabricile, autobazele, autogările, gările fluviale și maritime etc. au clădiri dar și construcții speciale: drumuri, platforme, alei, împrejmuiri, rețele alimentare cu apă, rețele canalizare menajeră și pluvială, rețele alimentare energie electrică, stații preepurare etc. care au fost evidențiate în contabilitate în măsura în care au fost defalcate în contractele de privatizare sau în devizul investiției - dacă a ajuns devizul general la contabilitate.
  3. Orice spațiu comercial are rampe de încărcare-descărcare, platforme de acces și curte de ambalaje împrejmuită, ca să nu amintim decât construcțiile speciale vizibile;
  4. Complexele hoteliere au alei, drumuri de acces, parcări, iar unele au și piscine;

Până la apariția OG 102/2013 organele de control erau mulțumite că totul era încadrat pe clădiri și se impozita la bugetul local; dar de la apariția impozitului pe construcții speciale cota de 1,5% este venit la bugetul de stat și ANAF va verifica dacă a fost calculat corect impozitul și dacă a fost virat la bugetul de stat.

Valorile din contabilitate pentru constructii speciale sunt valori istorice - dacă nu a fost reevaluat întregul cont 212. În perioada de recesiune au fost reevaluate doar clădirile, dorindu-se reducerea costurilor cu reevaluările. 

Atâta timp cât reevaluarea a fost făcută prin HG, se reevalua întregul cont 212 și se actualiza valuarea rămasă - care devenea valoare de intrare. În acest fel era eliminată amortizarea - care este cheltuială deductibilă.

Valoarea rămasă nu are cont contabil. Ea se obține doar prin diferența dintre soldul conturilor 212 și 2812.

ALTE ASPECTE DISCUTABILE

Impozitarea construcțiilor speciale făcându-se la diferența dintre soldul contului 212 și suma valorilor clădirilor impozitate la bugetul local, rezultă că se impozitează și amortizarea care este cheltuială deductibilă.

Să facem un calcul simplu: la un capital de 30.000 lei cu care a fost realizată o construcție specială amortizabilă în 30 ani, amortizarea la sfârșitul perioadei normale de funcționare va fi de 23.025 lei - adică doar 76,75%. Vor mai reuși agenții economici să înlocuiască activele de producție ?