marți, 13 mai 2014

Dezbatere publica Norme impozit constructii speciale

Constructiile speciale au intrat la impozitare incepand cu 1 ianuarie 2014 conform OG 102/14 noiembrie 2013 (modificarea Codului fiscal - LEGEA 571 / 2003).

Cota de impozit este de 1,5% din valoarea contabila a constructiilor, se raporteaza pana la 25 mai 2014 (26 mai 2014, pentru ca 25 mai este duminica), data la care se plateste si prima rata din cele doua rate semestriale.

In OG 102/2013 nu se precizeaza daca impozitul pe constructii speciale este supus acelorasi conditii ca cel pe cladiri, sau daca este necesara reevaluare, dar conform OMFP 3055 art. 123. - (2) ”Elementele dintr-o grupa de imobilizari corporale se reevalueaza simultan pentru a se evita reevaluarea selectiva si raportarea în situatiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinatie de costuri si valori calculate la date diferite.”

CAND ESTE NECESARA REEVALUAREA ?

Multe din constructiile speciale au valori considerabile, dar au contributie mica la realizarea veniturilor, ceea ce poate genera dezechilibre majore in echilibrul financiar al agentilor economici, care pot anula profitul sau pot duce chiar la insolventa. 

Alte constructii speciale au fost preluate fara ca ele sa mai existe fizic sau au alte caracteristici decat cele de la preluare.

In situatia prezentata mai sus trebuie facute calculele care sa restabileasca echilibrul financiar.

Dezbaterea publica a Proiect Hotarare este postata pe site-ul Ministerului Finantelor. 

Printre problemele care ar urma sa se rezolve sunt si:
- construcţiile existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, nu includ „imobilizări corporale în curs de execuţie” evidenţiate potrivit reglementărilor contabile aplicabile;
- din valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior nu se scade valoarea clădirilor prevăzute la art.250 din Codul fiscal, clădiri care sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri;
- valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior include şi valoarea construcţiilor evidenţiate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, în conturi de stocuri pentru care nu se datorează impozit pe clădiri;

- din valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, se scade valoarea clădirilor pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX, fără a lua în considerare valoarea impozabilă care a reprezentat baza pentru determinarea impozitului pe clădiri;

- valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă este cea definită  la pct.54 alin.(1)–(12) din  Normele metodologice date în aplicarea art.253 din Codul fiscal.