miercuri, 11 iunie 2014

CONSTRUCȚII SPECIALE - complexitate înregistrare contabilă

Înregistrarea contabilă a construcțiilor se face având ca documente justificative:

  • Contract de vânzare-cumpărare și documente cadastru sau
  • Autorizație de construire (însoțită de Documentație tehnică pentru executarea lucrărilor de construcții), Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor și Nota de regularizare a taxei (pentru valoarea declarată definitivă) sau
  • Proces verbal de licitație, însoțit de facturile/ordinele de plată și documente cadastru

În primul și ultimul caz sunt enumerate și identificate clădirile, dar nu și construcțiile speciale - acestea nefăcând obiectul măsurătorilor topografice.

În al doilea caz devizul general, devizele pe obiect și evaluările/devizele analitice pot cuprinde toate caracteristicile dimensionale și valorice atât pentru clădiri cât și pentru construcțiile speciale, dar acestea sunt valori parțiale - nu valori contabile de înregistrare.

Defalcarea pe valori individuale de clădiri și construcții speciale este o analiză complexă care trebuie să preia toate valorile ce constituie cheltuieli acceptate contabil și în același timp să facă delimitarea fizică și descrierea construcțiilor speciale, defalcând valorile aferente.

Numărul proprietăților care nu au construcții speciale este foarte mic, acestea fiind doar apartamentele situate în blocurile de locuințe construite înainte de 1990.

Toate proprietățile care au teren au și alei de acces, branșamente de alimentare cu apă și energie electrică, racorduri de canalizare menajeră, eventual împrejmuiri etc.

În situația preluării unei foste întreprinderi privatizate care a ajuns în insolvență, aceasta are documentația conform HG 834/1991 pentru obținerea atestatului privind dreptul de proprietate asupra terenului, documentația topografică fiind făcută pentru suprafața construită, suprafața drumuri și alei, suprafața rețele și suprafața spații verzi. Informațiile sunt mai complete decât în cazul documentației de cadastru, dar insuficiente în cazul rețelelor de utilități (sunt doar informații privind traseul și lungimea acestora).

Complexitatea înregistrărilor contabile crește când sunt analizate incinte îndustriale sau de prestări servicii. Cele mai dificile sunt porturile, aeroporturile, gările, centralele hidroelectrice și barajele acestora, centralele nuclearo-electrice, canalele navigabile, sistemele de irigații, minele, gările și tunelurile de metrou, sistemul rutier cu podurile și tunelurile aferente, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, rețelele de distribuție a energiei electrice, stațiile de tratare a apei și stațiile de epurare - construcțiile speciale fiind unicat.

Precizari oficiale privind impozitul pentru construcții speciale găsiți la adresa

http://www.anaf.ro/anaf/internet/Dambovita/inf_publice_dambovita/inf_curente_2014/luni_26mai2014_rata1_in_cont_impozit_cladiri/
http://static.anaf.ro/static/10/Vrancea/Preciz-imp-constructii-speciale.pdf